worldwide shipping
    24/7
        Email: oc@cilgroup.co.il  

מדיניות

החזרת מוצרים

הקונה יהיה זכאי לביטול העסקה בתנאים הבאים: 
1 הקונה יודיע לא יאוחר מ-14 ימים מהמועד בו קיבל את המוצר, על רצונו בביטול העסקה.
 
2 הודעת הקונה תעשה בכתב או בעל פה (לרבות בדואר רשום, פקס או בדואר אלקטרוני), בה יפרט את שמו מספר תעודת הזהות ואת סיבת הביטול. 

3  יחזיר את המוצר למחסן החברה, באריזתו המקורית, כשהוא שלם וללא פגם-כפי שקיבלו,ובתנאי שלא נעשה במוצר כל שימוש ובתנאי שלא עברו 14 יום מיום קבלת המוצר, וזאת בצירוף החשבונית המקורית ותעודת האחריות שהומצאו. 
      החזרת המוצר למחסני החברה תהיה על אחריות הלקוח ועל חשבונו

 4  אם בוטלה העסקה שלא מחמת פגם או אי התאמה במוצר,  ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן 
 
5  למוצרי עזרה ראשונה ,תרופות ללא מירשם ,מסיכות להגנת נשימה שנפתחה האריזה ,נשיפונים לבדיקת אלכוהול,
      למוצרים שהוגדרו פסידים לא תתקבל החזרה
      כמו כן למוצרים שביקש הלקוח רישום או רישוי על שמו במשרדי הממשלה לא תתקבל החזרה או ביטול עיסקה לאחר הרישוי/רישום
 
 6  זיכוי כספי, או החזר כספי, או אישור זיכוי לחברת האשראי, יתקבל תוך 7 ימי    עסקים מיום קבלת המוצר במחסן החברה בכפוף לסעיפים 3 4
 
7  החלפה של מוצר שהגיע פגום / לא מתאים -
במידה ומיד עם קבלת המוצר נמצא פגם/אי התאמה יפנה הלקוח מיד לשירות הלקוחות עם קבלת המוצר.
במידה והלקוח אסף את המוצר עצמאית הבאת המוצר ואיסופו מתיקון/החלפה תהיה ע"י הקונה ובאחריותו.
במידה ולקוח הוסיף שליחות/הובלה באתר הלקוח ייצור קשר עם שירות הלקוחות שיבצעו החלפה.

 

logo בניית אתרים